1. Detail schématu

  Článek: AN0002127Aktualizováno:: 10.04.2024

  Na této stránce se definuje nastavení schématu.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Návrat na přehled schémat.
  Tvorba nového schématu.
  Uložení změn ve schématu.
  Smazání schématu.

  Sekce: Nastavení

  • Třída - Název třídy, ve kterém je dané schéma definováno.
  • Id - Interní identifikátor schématu.
  • Kód - Identifikátor schématu, který se používá při exportu a importu metadat modelu mezi různými instancemi aplikace.
  • Název - Název schématu.
  • Výchozí - Určuje, zda se jedná o výchozí schéma třídy.
  • Zobrazit Id záznamu v hlavičce bloku - Indikuje, zda má být v hlavičce bloku zobraxeno Id záznamu.
  • Režim zobrazení
   • Standardní - Vygeneruje rozložení objektů automaticky.
   • Se směrem zobrazení objektů - Reflektuje směr zobrazení více objektů z nastavení Objektu v designu schématu.
  • Zobrazení textu u vazeb - Učuje, zda se ve schématu mají zobrazit definované texty vazeb.
  • Popis - Stručný popis schématu.
  • Skript - Skript pro úpravu vykreslovaného schématu.

  Sekce: Auditní záznamy

  • Vytvořil - Uživatel, který vytvořila záznam (schéma)
  • Vytvořeno - Datum a čas vytvoření záznamu (schématu)
  • Naposledy změnil - Uživatel, který naposledy změnila jakýkoliv údaj v záznamu (schématu)
  • Naposledy změněno - Datum a čas poslední změny záznamu (schématu)

  ZÁLOŽKA - Role a zobrazení

  Sekce: Seznam rolí

  • Role - Definice typu oprávnění k danému schématu pro role pracující s modelem. Oprávnění je možné přidělit pouze rolím povoleným pro model, do nějž schéma patří.
  • Operace - Definice možných činností pro vybranou roli:
   • Zobrazit (bez ohledu na práva ke třídám) - uživatel může schéma zobrazit, i když nemá oprávněnína objekty schématu (třídy).
×