1. Schéma - návrh

  Článek: AN0002126Aktualizováno:: 31.03.2024

  Na této stránce se definuje rozvržení schématu.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Návrat na detail schématu.
  Uložení změn v rozvržení schématu.
  Combobox Schéma Volba schématu, jehož rozvržení se má zobrazit.

  Vlastní rozložení schématu

  Výchozím elementem při definici schématu je box, který má v záhláví název třídy, do které schéma patří. Po najetí myši na tento element se zobrazí ikony:
  - Volba jednoho ze tří typů nastavení:

  • Nastavení - vede na kartu Nastavení objektu (viz níže).
  • checkboxy s názvy tříd - pokud je třída zapojena do hierachie tříd (má předka nebo potomky), nabízí se v této části i checkboxy těchto ostatních tříd. Po zaškrtnutí třídy se pak zobrazí checkboxy s názvy sloupců typu číselníková hodnota dané třídy. Toto umožňuje rozdílné nastavení v závislosti na potomkovi - zobrazení odlišných sloupců nebo jinou grafiku karty potomka. Pokud třída nemá předka ani potomka, je zde zobrazen pouze checkbox dané třídy.
  • checkboxy s názvy sloupců (vazeb) - nabízí se sloupce typu číselníková hodnota z dané třídy nebo z jejího předka či potomka (v závislosti na zaškrtnutí checkboxu s názvy tříd výše). Tímto způsobem je možné od objektu rozvíjet i vazby realizované jeho předky nebo jednotlivými potomky. Zaškrtnutí vede kartu Nastavení vazby a vložení odpovídajícího nového objektu do schématu.

   - Vede na detail třídy odpovídající objektu.

  KARTA: Nastavení objektu

  ZÁLOŽKA: Základní vlastnosti

  • Typ zobrazení - Volba klasického zobrazení (objekt) nebo zobrazení velké ikony objektu. Při zobrazení Velká ikona dojde k potlačení výpisu atributů objektu, i když jsou v definici objektu zvoleny, a vycentrování obrázku objektu v záhlaví zobrazeného elementu.
  • Alias objektu - Nový název objektu zobrazovaný v rámci designu schématu. Tento atribut je využitelný v případě, že jedna třída má být ve schématu zastoupena více typy objektů, což nastává např. v případě samoreference (záznam jedné třídy odkazuje na záznamy té samé třídy).
  • Směr zobrazení více objektů - Určuje, jakým směrem mají být zobrazeny objekty, pokud při zobrazení schématu jednomu objektu z návrhu schématu odpovídá více záznamů třídy.
  • Vzdálenost mezi objekty v ose X - Vzdálenost mezi objekty vykreslenými dle jednoho objektu schématu v ose X.
  • Vzdálenost mezi objekty v ose Y - Vzdálenost mezi objekty vykreslenými dle jednoho objektu schématu v ose Y.
  • Barva textu -- Barva textu při vykreslení daného typu objektu ve schématu.
  • Barva pozadí - Barva pozadí při vykreslení daného typu objektu ve schématu.
  • Zobrazit stín - Určuje, zda má být objekt vykreslen se stínem.
  • Zobrazit okraj - Určuje, zda má být objekt vykreslen s okrajem, který ho ohraničuje.
  • Zaoblit rohy - Určuje, zda má být objekt vykreslen se zaoblenými rohy.
  • Typ čáry okraje - Určuje typ čáry, kterou je objekt ohraničen.
  • Obrázek - Určuje obrázek, který má být při vykreslení objektu zobrazen. Pokud není zadán, zobrazí se obrázek třídy.
  • Použít obrázek záznamu - u jednotlivých vykreslených prvků použije obrázek konkrétního záznamu ze sloupce dle definice v detailu třídy
   • Pokud jako Typ zobrazení zvolen Objekt je použit Malý obrázek záznamu.
   • Pokud jako Typ zobrazení zvolen Velká ikona je použit Velký obrázek záznamu.

  ZÁLOŽKA: Filtr

  • Nastavení filtru objektů, které se mají vykreslit.

  ZÁLOŽKA: Sloupce

  • Výběr sloupců třídy, které mají být zobrazeny.

  KARTA: Nastavení vazby

  ZÁLOŽKA: Základní vlastnosti

  • Text vazby - Název vazby, který se má při vykreslení objektu zobrazit.
  • Počátek vazby - Název třídy, od níž vazba vychází (třída, která se odkazuje na jinou třídu). Tato hodnota je zde pouze pro informaci. Pokud chcete vazbu změnit, vazbu smažte a vytvořte novou výběrem příslušného vazebního sloupce u objektu, ze kterého má vazba vycházet.
  • Sloupec vazby - Název sloupce, z něhož vazba vychází (sloupec typu číselníková hodnota). Tato hodnota je zde pouze pro informaci. Pokud chcete vazbu změnit, vazbu smažte a vytvořte novou výběrem příslušného vazebního sloupce u objektu, ze kterého má vazba vycházet.
  • Určení konce vazby - Určuje, ke kterému typu objektu dané třídy má vazba vést. Tento atribut je využitelný v případě, že jedna třída má být ve schématu zastoupena více typy objektů, což nastává např. v případě samoreference (záznam jedné třídy odkazuje na záznamy té samé třídy). V takovém případě můžeme rozhodnout, ke kterému typu objektu se má vazba vykreslit.
  • Styl čáry - Určuje styl čáry zobrazující vazbu.
  • Typ čáry - Určuje typ čáry zobrazující vazbu.
  • Šířka čáry - Určuje šířku čáry zobrazující vazbu.
  • Barva čáry - Určuje barvu čáry zobrazující vazbu.
  • Šipka - Určuje, zda má být zobrazena šipka čáry a jaký má být její směr ve vztahu ke směru vazby vedoucí od sloupce, který se odkazuje na jinou třídu.
  • Délka šipky - Určuje délku šipky.
  • Šířka šipky - Určuje šířku šipky.

  ZÁLOŽKA: Ukončení vazby

  • Počátek vazby - určení bodů objektu počátku vazby, z kterých může vazba vycházet
  • Konec vazby - určení bodů objektu konce vazby, do kterých může vazba směřovat
×