1. Seznam parametrů

  Článek: AN0002120Aktualizováno::

  Na této stránce je zobrazen seznam parametrů definovaných v instanci ObjectGears. 

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Nový text - Tvorba nového parametru typu text.
  Nové číslo - Tvorba nového parametru typu celé číslo.
  Nové desetinné číslo - Tvorba nového parametru typu desetinné číslo.
  Nový datum - Tvorba nového parametru typu datum.
  Nový příznak (Ano/Ne) - Tvorba nového parametru typu Ano/Ne.

  Volba modelu, pro nějž mají být parametry zobrazeny.

  Grid - seznam parametrů

  • Upravit - Přepne do režimu úpravy parametru.
  • Název - Název parametru.
  • Kód - Kód parametru.
  • Typ - Datový typ parametru.
  • Hodnota - Hodnota parametru.
  • Popis - Popis parametru.
  • Červený křížek - Smazání parametru.

  V režimu úpravy parametru je upravovaný parametr zobrazen v gridu červeně. V ovládacích prvcích Kód a Hodnota zadejte při změně nebo tvorbě parametru jeho kód a hodnotu.

×