1. Webová služba RunImport

  Článek: AN0002091Aktualizováno::

  Metoda spustí zadaný import. Import musí být nakonfigurován tak aby si importní soubor vzal z některého úložiště (disk, URL). Import se totiž spouští bez interakce s uživatelem a není tak možné importní soubor předat.

  Pro spuštění metody je nutné mít na importu nastaven příznak Povolit přístup přes webové služby. Dále uživatel, který metodu volá musí mít nastavenu operaci Spustit import.

  Definice

  OGImportResult RunImportById(int id)
  OGImportResult RunImport(string modelCode, string importCode)

   

  Metodu můžete zavolat přímo s Id importu nebo pomocí kódu modelu a kódu importu.

×