1. OGImportResult

  Článek: AN0002085Aktualizováno::

  Výsledek z volání webové služby pro práci s importem.

  Vlastnosti

  Datový typ Vlastnost Popis
  DateTime DateTimeStart Datum a čas spuštění importu.
  DateTime? DateTimeEnd Datum a čas dokončení importu.
  string FileName název imporotvaného souboru.
  int ResultStatus Status vysledku importu.
  int? FileSize Velikost importovaného souboru v bytech.
  int? FileRowCount Počet řádek v importním souboru.
  int? InsertRowCount Počet vložených záznamů.
  int? UpdateRowCount Počet aktualizovaných záznamů.
  int? DeleteRowCount Počet smazaných záznamů dle importního souboru.
  int? DeleteBeforeRowCount Počet smazaných záznamů před vlastním importem.
  int? DeleteAfterRowCount Počet smazaných záznamů, které nebyly v importu.
  int? SetNullRowCount Počet řádek, které v importu nebyly a ve kterých byla alespoň jedna hodnota z jednoho sloupec smazána/nastavena.

  Seznam stavů ResultStatus

  Hodnota Název Popis
  0 OK Import byl úspěšně dokončen.
  2 Error Při importu došlo k chybě.
  3 Running Import aktuálně probíhá.
  6 Cancel Import byl zrušen.

  Při volání WS na spuštění imxportu se nikdy nevrátí stav Running, protože WS čeká až na úplné dokončení importu. Tento stav se zapisuje do databáze hned po spuštění importu. Pokud takový to import trvá několik sekund a uživatel se v té chvíli podívá na log importu, pak tam tento stav uvidí.

  Stav Cancel nastane, pokud má import nastavenu proceduru před spuštěním a ta spouštěný import zruší.

×