1. OGClassMetadata

  Článek: AN0002077Aktualizováno::

  Objekt popisuje třídu nebo dotaz v závislosti na volání webové služby.

  Vlastnosti

  Datový typ Název Popis
  int Id Id objektu.
  stirng Code Kód objektu.
  string Name Název objektu.
  OGColumnClassMetaList Columns Seznam sloupců objektu.

  U třídy a sloupce je lokalizována vlastnost Název (Name). Máte tedy k dispozici ještě vlastnost LanguageCode (objekt OGData), kterou můžete specifikovat v jakém jazyce se má vrátit název. Pokud lokalizaci nezadáte, budou vráceny všechny lokalizace třídy a sloupců. Pokud zadáte neexistující lokalizaci, bude vrácen název ve výchozí lokalizaci.

×