1. Workflow aktivita - Odeslat email

  Článek: AN0002054Aktualizováno::

  Aktivita zajistí odeslání emailu. Email lze zadat pro konkrétní příjemce s konkrétním textem nebo vybrat přednastavené upozornění a distribuční seznam. Vyberte buď Upozornění a Distribuční skupinu, nebo vypište Email příjemců, Předmět a Tělo. Obě možnosti nemohou být v jedné aktivitě kombinovány.

  Vlastnosti aktivity

  Název Popis
  Název Název aktivity. Zobrazuje se ve schématu a používá se při zápisu do logu workflow..
  Popis Popis aktivity. Zobrazuje se po najetí na aktivitu ve schématu.
  Upozornění Výběr emailu z přednastevených upozornění.
  Distribuční seznam Výběr příjemců z přednastavených distribučních seznamů.
  Email příjemců Seznam emailů příjemců oddělených středníkem.
  Předmět Předmět emailu
  Tělo Tělo emailu.

  Možnost upozornění a distribučního seznamu využijte, pokud chcete odesílat email na stejnou skupinu uživatelů nebo využít výhod lokalizace emailové zprávy.

  Druhou možnost, zadání příjemců, předmětu a těla emailu, použijte pro zaslání jednoduché zprávy informačního nebo chybového charakteru na správce. V těchto případech jde email jen na několik konkrétních lidí, kteří se o danou oblast starají dlouhodobě a není pro ně třeba vytvářet lokalizace. Tím si ušetříte práci s vytvářením a údržbou seznamů.

×