1. Workflow aktivita - Vložená synchronizace

  Článek: AN0002047Aktualizováno::

  Aktivita obsahuje odkaz na podschéma, kterému je předáno řízení po aktivaci příchozí větve. Podschéma obsahuje aktivitu Start a aktivitu Konec jako běžné schéma workflow. Aktivita předá řízení odchozím větvím potom, co všechny příchozí větve aktivity Konec v jejím podschématu jsou aktivovány.

  V podschématu aktivity Vložená synchronizace můžete opět použít aktivitu Vložená synchronizace a takto realizovat vícenásobné zanoření. Kromě synchronizace tato aktivita umožňuje rozdělit složité schéma do několika menších bloků. Hlavní schéma tak může být přehlednější, protože obsahuje pouze odkazy na podschémata řešící např. různé varianty schvalovacího procesu.

  Vlastnosti aktivity

   

  Název Popis
  Název Název aktivity. Zobrazuje se ve schématu a používá se při zápisu do logu workflow..
  Popis Popis aktivity. Zobrazuje se po najetí myší na aktivitu ve schématu.

   

×