1. Workflow aktivita - Spustit import

  Článek: AN0002045Aktualizováno::

  Aktivita spustí vybraný import. Import musí být nakonfiurován, tak aby si sám vzal importní soubor z některého z úložišť, protože spuštění běží bez zásahu uživatele a není tka možné importu předávat importní soubor.

  Vlastnosti aktivity

  Název Popis
  Název Název aktivity. Zobrazuje se ve schématu a používá se při zápisu do logu workflow..
  Popis Popis aktivity. Zobrazuje se po najetí na aktivitu ve schématu.
  Import Vybraný import por spuštění

   

×