1. Release management

  Článek: AN0001985Aktualizováno:: 26.01.2019

  Smyslem procesu Release management je:

  • Definovat a odsouhlasit se zákazníkem i všemi stakeholdery plán nasazení změn do produkce.
  • Zajistit, že každý release obsahuje všechny potřebné komponenty, které jsou vzájemně kompatibilní.
  • Zajistit vyškolení uživatelů a transfer znalosti k týmům, které budou nové služby provozovat.

  Proces nasazení do produkce je dle ITIL v3 prováděn v kroku Coordinate implementation procesu Change management. V tomto kroku následuje proces Release management po procesu Test management. ObjectGears nabízí v modelu IT následující proces splňující požadavky ITIL a představující efektivní způsob řízeného nasazení do produkce.

   

  Každý Změnový požadavek je přiřazen k určitému Release, u něhož se určí Prostředí, jehož se týká, naplánuje se v Harmonogramu a definuje balíček (Release package), který má být nasazen. Release package definuje, jaké verze jakých konfiguračních položek mají být nasazeny, aby byla zajištěna integrita Releasu (úplnost konfiguračních položek a jejich kompatibilita).

   

  Při návrhu plánu nasazení změn se potkáme s následujícími situacemi:

  • Hodně změn obsažených v jednom release - vede nutně k mnoha závislostem, které se obtížně řídí. Problém vzniklý při release je pak těžké přiřadit ke konkrétní změně, která ho způsobila.
  • Málo změn v jednom release - znamená ve výsledku časově náročnou činnost (za daný časový úsek se nasadí méně změn) a plýtvání zdroji, které se na release podílejí.

  Řešením je rozdělení releasů na několik typů, které se liší svou komplexitou a četností. Níže uvedená tabulka představuje příklad. V konkrétní společnosti bude upravena dle potřeb organizace.

  Typ release Popis release Typ změny, kterou může obsahovat
  Hlavní release Předem plánovaný. Frekvence jednou za čtvrt roku. Typ A, B, C
  Vedlejší release Předem plánovaný. Frekvence jednou za dva týdny. Typ B, C
  Nouzový release Neplánovaný. Určený pro nasazení nouzových oprav. Emergency (Hot fix)

  S typem release pak souvisí typ změny, která v něm může být nasazena.

  Změna Popis
  Typ A Postihuje celý systém dané služby. Má široké závislosti a dopady do dalších systémů.
  Typ B Postihuje část systému dané služby. Má omezené vazby na další systémy.
  Typ C Postihuje jednotlivé funkce dané služby. Nemá vazbu na další systémy.
  Emergency (Hot fix) Řeší obnovení kontinuity služby po předchozí změně, která zapříčinila omezení služby.

  V procesu vystupuje několik rolí. Aktivity procesu zachycuje následující schéma.

×