1. Doporučení

  Článek: AN0001984Aktualizováno:: 22.09.2018

  ObjectGears je rozsáhlý a komplexní systém. Proto vám zde nabízíme několik základních doporučení, které vám ušetří práci při následné údržbě a rozvoji celého systému.

  Objekty systému

  Modely

  • V jednoduchosti je síla - vaše aplikace se vám budou lépe se udržovat a aktualizovat.
  • Tvořte ke všemu dokumentaci - vaši kolegové se s pomocí dokumentace snáze zorientují a i s určitým časovým odstupem bude poznat, zda určité chování je chyba nebo úmysl (budete to mít přesně popsáno v referenční dokumentaci).

  Joby

  • Rozložte zátěž jobů na větší časový úsek. Nespouštějte joby tak, aby jich zároveň běželo více, když budou pracovat na stejných datech.

  Skripty a moduly

  • Nepoužívejte v systému cizí skripty a moduly, aniž by jste si prověřili, co přesně dělají. Riziko ztráty dat omezíte, pokud budete pravidelně zálohovat.
  • Používejte kódy bloků skriptu s vlastním prefixem vaší firmy, abyste se vyhnuli problému s modely, které budete chtít později importovat. Např: mojefirma_mujkod, ibm_metautils, apple_mobilesend...

  Jazyky

  • Povolte jen jazyky, které opravdu budete používat. Jeden základní, kterým mluví většina firmy, nastavte jako výchozí.

  Reporty

  • Sledujte využívání reportů. Již nepoužívané reporty je často nejlepší smazat. Uživatelé pak snáze najdou ty reporty, které opravdu používají.

  Obecné

  Kódy

  • Používejte kódy bez pomlček, spíše s podtržítkem. Nejlépe volte jedno slovo.
  • Pro kódy používejte pouze jeden jazyk.
  • Věnujte zvýšenou pozornost definování kódu pro globální objekty (např. model, role…). Jsou jedinečné přes všechny objekty daného typu v instanci a všechny budoucí, které vytvoříte nebo stáhnete z internetu.
  • Nepojmenovávejte objekty xxx_1, xx_2, xx_3, ale vždy podle jejich významu, k čemu slouží.
  • Nepojmenovávejte číselníkové sloupce podle toho, na jakou třídu odkazují, ale podle jejich významu v modelu. Nevytvářejte tak názvy employee_1, employee_2, employee_3, ale manager, teamleader, team_members.

  Správa

  • Nepoužívané objekty průběžně mažte (např. distribuční skupiny, emailové šablony...). Udržíte si tak lépe přehled v ostatních objektech. Zmenšením databáze také zrychlíte odezvu celého systému.
  • Nechte si přeposílat chybové emaily na svůj email (viz web.config parametr SendErrorToEmail). Rychleji tak zjistíte chyby v systému.

  Bezpečnost

  • Oprávnění administrátor nebo IT vlastník omezte pouze na okruh uživatelů, kteří je opravdu potřebují.
  • Uživatelům, kteří již u vás nepracují nebo již nemají mít přístup do systému, odeberte právo přihlášení. Předejdete případným bezpečnostním problémům.
  • Nepoužívejte jednu roli pro všechno. Vytvořte si dostatečný počet rolí s dostatečnou granuralitou. Typický argument "...už není čas vytvářet novou roli..." a "...později to změníme tak, jak to má být správně..." neobstojí.
    

  Systém ObjectGears

  Instance

  Aktualizace

  • Pravidelně aktualizujte systém ObjectGears - získáte nové funkcionality a opravy nalezených chyb.
  • Použijte ve firmě nové dostupné modely.

  Backup

  • Provádějte denní přírůstkové zálohy databáze a týdenní fullbackup.
  • Promazávejte logy a archív tříd - neustálé zvětšování databáze postupně zpomaluje systém. Můžete např. každý rok v březnu promazat logy za předchozí rok. Případně můžete data zpřístupnit v jiné oddělené instanci, která nebude zatěžovat provozní instanci. Zároveň získáte přehled, jak jsou reálně historická data uživateli využívána.
    
×