1. Programové rozšíření

  Článek: AN0001981Aktualizováno::

  Systém ObjectGears lze rozšiřovat a přizpůsobit svým požadavkům několika způsoby.

  • Moduly
  • Skriptování
  • Rozšíření přes databázi

  Moduly

  Modul je DLL knihovna napsaná v .NET jazyce, kterou systém ObjectGears po startu načte a umožní využívat funkce v ní obsažené. Počet modulů není omezen a jejich funkce se volají pomocí skriptů.

  Skriptování

  Skripty jsou mocný nástroj pro rychlé rozšíření funkcionalit. Používají se na tlačítkách, workflow, v jobech... Skripty lze měnit za běhu bez nutnosti nasazování nové verze. Poskytují tedy velkou flexibiliru a rychlost pro implemenntaci změn.

  JavaScript

  V adresáři Scripts je soubor CustomerScript.js, do kterého může uživatel systému ObjectGears vložit své javascriptové rozšíření. Systém tento soubor načítá jako poslední skript. V základním nastavení je tento skript prázdný.

  Kaskádové styly

  Pro kaskádové styly je možné rozšíření dvojím způsobem:

  • Styles / CustomerGlobalStyle.css - soubor je určen pro globální styly bez vazby na barevné téma.
  • App_Themes / __téma__ / CustomerStyle.css - soubor je určen pro styly závislé na barevném tématu.

  Oba rozšiřující soubory jsou v základním nastavení prázdné. Můžete v nich však jednoduše provést změnu stylů pro libovolný objekt systému.

  Rozšíření přes databázi

  Systém Objectgears je možné rozšířit i přímo na úrovni databáze. V některých situacích jde o nejvhodnější a výkonné řešení.

  Příklady použítí:

  • Přímo do databáze můžete přidat další tabulky, procedury a view pro vaše specifické rozšíření.
  • Můžete do databáze připojit jinou databázi a nad jejími tabulkami vytvořit dotaz.
  • Následně z tohoto dotazu můžete provést import.
  • Procedury z modulu mohou provádět zápis/čtení z vašich tabulek či spouštět vaše procedury.
  • Můžete přímo zapisovat/číst z tabulek pro třídy, jen nesmíte narušit funkcionalitu pro audit a archivaci. Také přístup přes role si musíte v těchto případech ošetřit sami.

  Omezení:

  • Nedoporučujeme přidávat nové sloupce k tabulkám systému ObjectGears. Problém by se nemusel projevit hned, ale až časem a mohlo by dojít k částečné nebo úplné nefunkčnosti či ztrátě dat.
  • Pro všechny vaše objekty doporučujeme používat specifický prefix, aby nedošlo ke konfliktu s některou s budoucích verzí systému ObjectGears. Všechny vámi vytvořené objekty by měly začínat na prefix skládající se z 2-3 písmen a znaku podtržítka - kromě prefixu OG_ a API_.
  • Při aktualizaci dat pomocí SQL ObjectGears neplní archívní tabulku ani neaktualizuje auditní sloupce.
×