1. Kalendář

    Článek: AN0001955Aktualizováno::

    Webpart umožňuje zobrazit záznamy obsahující sloupec/sloupce typu Datum a čas ve formě kalendáře. Uživatel může přepínat mezi zobrazením jednoho měsíce, jednoho týdne a jednoho dne a pohybovat se na na tato následující a předchozí časová období. Kliknutí na zobrazený pruh vede na detail příslušného záznamu.

    Příklad

×