1. Zápis do logu workflow

    Článek: AN0001931Aktualizováno::

    Příklad pro zápis informace do logu spuštění workflow. **Toto volání je možné provést jen ve skriptu "uvnitř" workflow.**

    OGActualRun.AddInfoToLog( 'Info zpráva.');

×