1. Skript pro výpočet celkové ceny

  Článek: AN0001920Aktualizováno::

   V některých případech potřebujeme vypočítat hodnotu na základě hodnot v jiných sloupcích nebo i jiných záznamech.

  Příklad: Celková cena serveru

  V níže uvedeném příkladu máme třídu server s několika základními konfiguračními parametry (vm_cpu, vm_ram a vm_hdd) a odkazem na ceník (pricelist), který obsahuje jednotkovou cenu těchto parametrů. Potřebujeme zajistit, aby ve sloupci total_price byla celková cena serveru podle jeho konfigurace a přiřazeného ceníku (ceník odráží například rozdílnou úroveň služeb, které na serveru poskytujeme).

  Potřebujeme tedy zajistit, aby se při uložení záznamu (nového nebo existujícího) přepočítala celková cena serveru a uložila do sloupce total_price. Vytvoříme pravidlo typu Skript Před uložením záznamu.

  Místo použití skriptu: Pravidlo třídy

  var drPL = OGActualDataRow.GetDR('pricelist');
  if ( drPL != null)
  {
    var vm_cpu = OGActualDataRow['vm_cpu'];
    var vm_ram = OGActualDataRow['vm_ram'];
    var vm_hdd = OGActualDataRow['vm_hdd'];

    var pl_cpu = drPL['price_cpu'];
    var pl_ram = drPL['price_ram'];
    var pl_hdd = drPL['price_hdd'];

    if ( vm_cpu == null) vm_cpu = 0;
    if ( vm_ram == null) vm_ram = 0;
    if ( vm_hdd == null) vm_hdd = 0;

    if ( pl_cpu == null) pl_cpu = 0;
    if ( pl_ram == null) pl_ram = 0;
    if ( pl_hdd == null) pl_hdd = 0;

    OGActualDataRow['total_price'] = vm_cpu * pl_cpu + vm_ram * pl_ram + vm_hdd * pl_hdd;
  }
  else
  {
    OGActualDataRow['total_price'] = null;
  }

   

  Pravidlo z výše uvedeného příkladu aktualizuje záznam před jeho uložení z webového formuláře. Pokud data aktualizujeme hromadně pomocí importu, musíme použít SQL aktualizaci.

   Místo použití skriptu: Import - Skript po skončení importu

  var m = OG.Model.GetByCode('it');
  var clP = m.ClassDefs['server'];
  var clPL = m.ClassDefs['pricelist'];

  var colPvmcpu = clP.Columns['vm_cpu'];
  var colPvmhdd = clP.Columns['vm_hdd'];
  var colPvmram = clP.Columns['vm_ram'];
  var colPtotal = clP.Columns['total_price'];
  var colPprice = clP.Columns['pricelist'];

  var colPLpricecpu = clPL.Columns['price_cpu'];
  var colPLpricehdd = clPL.Columns['price_hdd'];
  var colPLpriceram = clPL.Columns['price_ram'];

  var sql = 'update ' + clP.DBTableName +
  ' set ' + colPtotal.DBColumnName + ' = isnull(p.' + colPvmcpu.DBColumnName + ',0)*isnull(pl.' + colPLpricecpu.DBColumnName + ',0) + isnull(p.' + colPvmram.DBColumnName + ',0)*isnull(pl.' + colPLpriceram.DBColumnName + ',0) +
  isnull(p.' + colPvmhdd.DBColumnName + ',0)*isnull(pl.' + colPLpricehdd.DBColumnName + ',0)' +
  ' from ' + clPL.DBTableName + ' pl join ' + clP.DBTableName + ' p on p.' + colPprice.DBColumnName + ' = pl.id';
  OG.Sql.RunSql(sql);

×