1. Dotaz do třídy s odkazem na uživatele

  Článek: AN0001886Aktualizováno::

  V případě odkazu na uživatele je třeba pracovat s tabulkou person. Na ni se odkazujeme prostým uvedením jejího názvu (nedáváme ho do dvojitých závorek a dvojteček jako názvy uživatelem vytvořených tříd).

   

   

  Poznámka: Červeně znázorněná entita person je systémovou tabulkou obsahující uživatele ObjectGears. Nevytváří ji uživatel.

  SELECT p.id AS Project_ID, p.code, per.code AS uzivatel

  FROM {{: class.project :}} p

  INNER JOIN person per ON per.id = p.uzivatel

×