1. Odkaz na třídu či uživatele

  Článek: AN0001879Aktualizováno:: 03.11.2021

  Při použití zvláštního zápisu lze v dotazu přímo vytvořit sloupec typu Odkaz na třídu. Tímto sloupcem získáte možnost provázat data z dotazu na detail záznamu ve třídě.

  Pokud máme např. třídu projektů odkazujících se ve sloupci primary_goal na třídu goal a ve sloupci project manager na uživatele ObjectGears, můžeme vytvořit přehled záznamů, kde primární cíl bude fungovat jako odkaz na detail daného záznamu a projektový manager jako odkaz na stránku PersonQuickInfo daného uživatele.

  Odkazy na jeden záznam

  Příklad: Třída project odkazující se na třídu cílů a interní třídu uživatelů ObjectGears.

  Entity relationship diagram:

  SQL dotaz:

  SELECT pr.name, g.id AS Goal___goal, p.id AS Project_manager___person
  FROM {{:class.project:}} pr
  LEFT JOIN {{:class.goal:}} g ON pr.primary_goal = g.id
  LEFT JOIN person p ON pr.project_manager = p.id

  Za požadovaným kódem (a zároveň názvem) sloupce uvedeme tři znaky podtržítka a kód třídy, do níž má být odkaz směrován.

  Pokud by se odkazovaná třída 'goal' nacházela v jiném modelu, je třeba v odkazu uvést i kód modelu a oddělit ho od kódu třídy dvojtečkou.

  SELECT pr.name, g.id AS [Goal___modelcode:goal], p.id AS Project_manager___person

  Výsledný přehled záznamů:

  Místo id záznamů se v přehledu zobrazí Krátký popis odkazovaného záznamu, resp. Celé jméno uživatele ObjectGears.

  Odkazy na více záznamů

  V případě, že sloupce ve třídách obsahují odkazy na více záznamů, je třeba použít mírně odlišnou syntaxi.

  Příklad: Třída Approval process odkazující se na interní třídu uživatelů ObjectGears a na třídu Company. Na třídu Approval process se odkazuje třída Catalogue request. Všechny zmíněné vztahy jsou typu odkaz na více záznamů.

  Entity relationship diagram:

  Data ve třídě Approval process vypadají takto:

  Sloupce třídy Approval obsahují násobný odkaz na uživatele, násobný odkaz na jinou třídu, opačný násobný odkaz z jiné třídy (jiná třída se odkazuje na data naší třídy).

  Vytvoříme tento SQL dotaz:

  SELECT ap.id,
              ap.name,
              ap.id AS approvers___approval_process___approvers,
              ap.id AS company___approval_process___applicable_for,
              ap.id AS process___approval_process___cl_approval_process
  FROM {{:class.approval_process:}} ap

  Všechny odkazované záznamy ve sloupcích typu odkaz na více záznamů nejsou uloženy přímo ve třídě ap (approval_process), ale v asociačních tabulkách, které jsme si popsali ve článku Dotazy na sloupce s vícenásobnými odkazy. V těchto asociačních třídách identifikujeme odpovídající záznamy pomocí identifikátorů ap.id. Sloupec asociační třídy obsahující příslušné odkazy do cílových tříd je pak určen druhým a třetím elementem řetězci aliasu (odkazující se třída a sloupec odkazující se třídy). První element opět určuje požadovaný název a kód sloupce dotazu, který se má vytvořit.

  Výsledný přehled záznamů v dotazu pak vypadá takto:

  V detailu dotazu pak můžeme nastavit řazení záznamů, způsob zobrazení násobných odkazů atd. 

×