1. Model Znalostní báze - případová studie

  Článek: AN0001851Aktualizováno::

  Na příkladu modelu Znalostní báze (Knowledge Base) si ukážeme možnosti systému ObjectGears při vytváření nové aplikace obecnými prostředky ObjectGears - zejména webparty a workflow.

  Znalostní báze ObjectGears obsahuje pokročilé rysy systémů specializovaných na ukládání a řízení znalostí:

  1. Schvalování článků a jejich nových verzí před publikováním.
  2. Klasifikace dat - odlišení volně dostupných znalostních článků a článků, které mají být dostupné jen určité skupině lidí.
  3. Možnost editace textu včetně stylů, vkládání tabulek, obrázků či odkazů na jiné články či mimo znalostní bázi (internet).
  4. Možnost připojení souborů ke článku.
  5. Možnost odkazu na konfigurační položky modelu IT s tím, že i u daných konfiguračních položek uživatel uvidí, které znalostní dokumenty se na ně odkazují.

  Vše si popíšeme v těchto krocích:

  1. Požadavky
  2. Návrh řešení
  3. Workflow
  4. Uživatelské obrazovky
  5. Stránka pro čtenáře článků
  6. Hlášení ze skriptů
×