1. Případová studie EasyTask: Požadavky

  Článek: AN0001842Aktualizováno::

  V této části jsou popsány požadavky na systém pro evidenci úkolů, které se následně pokusíme naplnit.

  Uživatel ObjectGears je schopen vytvořit úkol, aktualizovat ho, zobrazit seznam úkolů, filtrovat seznam dle řešitele, kategorie úkolu atd. V rámci aktualizace uživatel může přidat nový komentář, který se připojí za předchozí příspěvky k řešení úkolu s uvedením data a autora. Dále uživatel může změnit řešitele, status úkolu a další parametry. Uživatel může k úkolu připojit přílohy.

  Úkol je přiřazen k projektu, v rámci něho se řeší, je kategorizován dle oblasti, které se týká, prioritizován a je mu určen termín vyřešení.

  V seznamu úkolů jsou zvýrazněny úkoly přiřazené přihlášenému uživateli a úkoly, které se nacházejí v určitých stavech.

  Při každé změně úkolu uživateli přijde emailová notifikace s uvedením základních vlastností úkolu a obsahující url odkaz na úkol.

×