1. Případová studie EasyTask: Návrh řešení

  Článek: AN0001841Aktualizováno::

  Při návrhu aplikace v ObjectGears začneme schématem vztahů tříd (entity-relationship diagram). Požadavky na model EasyTask vedou na následující schéma tříd.

   

   

  Vztahy mezi třídami zajistí sloupce typu Číselníková hodnota. Tohoto typu bude i sloupec Přiřazeno (AssignedTo (OG user)), který obsahuje odkaz na uživatele ObjectGears.

  Nejprve zřídíme třídy, na něž se bude odkazovat třída Úkol (Task). U každé z nich nastavíme Formát popisu, který se následně bude zobrazovat v odkazech ve třídě úkol. U třídy Projekt (Project) bude tent popis sestávat z kódu projektu a jeho názvu, které budou odděleny mezerami a pomlčkou. Ve vlastnosti Formát popisu třídy Projekt tedy nastavíme {{column.code}} - {{column.name}}. U ostatních tříd bude popis tvořen hodnotou z jediného sloupce. Ve vlastnosti formát popisu tedy u nich nastavíme {{column.name}}.

  U projektů budeme chtít, aby kód projektu (Code) byl unikátním identifikátorem, definovala ho aplikace a byl ve tvaru PROJxxxx, kde x je číslice. Proto u tohoto sloupce zvolíme typ Krátký text, zaškrtneme u něj volbu Povolit sekvence a ve vlastnosti Formát sekvence nastavíme PROJ{#:0000}.

  Potom vytvoříme třídu Úkol (Task). Sloupec Popis (Description) bude typu Dlouhý text. U tohoto sloupec zaškrtneme vlastnost Režim přidávaných komentářů.

  Úkol bude procházet několika možnými stavy. Uživatel budem moci volně přecházet z jednoho stavu do druhého. Typický průběh stavů zobrazuje následující obrázek:

   

  Aby uživatel mohl snadno filtrovat záznamy dle různých sloupců, zvolíme v detailu třídy Úkol v kontextovém menu volbu Rychlý filtr a zaškrtneme sloupce, které se mají nabídnout profiltrování.

   

  Při každé změně v záznamu úkolu budeme chtít poslat emailovou notifikaci uživateli, který je uveden ve sloupci Přiřazeno (AssignedTo). Toto zajistí pravidlo třídy Úkol Po uložení existujícího záznamu, které provede akci Odeslat upozornění. Nastavení pravidla je uvedeno na následujícím obrázku.

  Aby bylo odesláno upozornění i při prvotním založení záznamu, nastavíme na třídě druhé pravidlo typu Po uložení nového záznamu.

  Formát emailové zprávy je definován v objektu Upozornění modelu EasyTask. Toto upozornění je nastaveno následujícím způsobem:

  Dále budeme chtít zajistit barevné zvýraznění záznamů podle hodnoty ve sloupci Status a odlišení záznamů přiřazených aktuálnímu uživateli. Toto zajistíme zřízením pravidel typu Před zobrazením existujícího záznamu v seznamu s typem akce Nastavit formátování pro jednotlivé situace. Níže uvedený příklad ukazuje nastavení pravidla pro zvýraznění úkolů přiřazených přihlášenému uživateli.

×