1. Model Přístupová oprávnění: Uživatelské obrazovky

  Článek: AN0001837Aktualizováno::

  Uživatel zadá požadavek formou vytvoření záznamu ve třídě Požadavky (Request). V této třídě může záznam pouze vytvořit nebo zobrazit, a to pouze ty záznamy, kde je žadatelem nebo uživatelem, pro něhož jsou práva žádána, nebo nadřízeným jedné z těchto osob.

  Protože workflow ve svém běhu aktualizuje status požadavku, uživatel vidí přehled svých požadavků dle jejich stavu.

   

  V detailu požadavku pak uživatel vidí prostřednictvím Master-detail zobrazení definovaného ve třídě Request průběh požadavku ve workflow včetně eventuálních komentářů schvalovatelů.

   

  Po zadání požadavku je třeba vyplnit informaci o žadateli, čase vytvoření požadavku a statusu. Toto automaticky zajistí pravidlo Před uložením nového záznamu na třídě Request.

  Schvalovatel (manažer, gestor) je informován o přidělení požadavku emailem. Email obsahuje odkaz na detail příslušného úkolu. Všechny úkoly pak může zobrazit po kliknutí na odkaz Úkoly v pravém horním rohu obrazovky ObjectGears.

   

  Schvalovatel v detailu záznamu vidí potřebné údaje přes Master-detail zobrazení na třídě Úkol (Task).

×