1. Modul Menu

  Článek: AN0001820Aktualizováno:: 04.08.2023

  Modul obsahuje webpart Menu, který se objeví v nabídce v návrhu ObjectGears stránky. Webpart slouží pro vytvoření nabídky menu ve více sloupcích. Odkazy lze sdružovat do kategorií a na vkládat je na různé záložky. Každá kategorie má svůj nadpis.

  Jednotlivé odkazy se zobrazí jen, pokud má uživatel právo na odkazovaný objekt. Výjimkou je pouze htmllink, ten je zobrazen vždy.


  Konfigurace webpartu se provádí dle následující syntaxe.

  • příkazy uvádějte na jednotlivých řádcích
  • hodnoty na řádku jsou odděleny znakem trubky |
  • hodnoty se nastavují ve formátu:

              název_1=hodnota_1|název_2=hodnota_2|název_3=hodnota_3

  • řádky, které neobsahují znak "=" jsou ignorovány, včetně prázdných řádků
  • pro zobrazení musí platit:
   • musí existovat ObjectGears objekt se zadaným kódem
   • uživatel musí mít na objekt oprávnění
  • při zadání více kategorií se kategorie umísťují vedle sebe a automaticky se zalamují podle šířky stránky

  Příkazy:

  group=Název skupiny

  • název  skupiny, název může být lokalizovaný
  • příkaz group není povinný
  • při použití tohoto příkazu jej uvádějte jako první

  cat=Název kategorie

  • název kategorie, název může být lokalizovaný
  • vše před první kategorií je ignorováno

  Příkazy pro zobrazení objektů:

  Objekt Akce Potřebné oprávnění
  classdef=kod_modelu.kod_tridy|typeUrl=l Zobrazí seznam záznamů třídy Čtení záznamů třídy
  classdef=kod_modelu.kod_tridy|typeUrl=n Zobrazí nový záznam třídy Čtení záznamů třídy
  query=kod_modelu.kod_dotazu Zobrazí seznam záznamů dotazu Čtení záznamů dotazu
  export=kod_exportu Zobrazí stránku pro spuštění exportu Spouštění exportu
  import=kod_importu Zobrazí stránku pro spuštění importu Spouštění importu
  page=kod_stranky Zobrazení stránky bez modelu Zobrazení stránky
  page=kod_modelu.kod_stranky Zobrazení stránky patřící do modelu Zobrazení stránky
  report=kod_reportu Zobrazení reportu Spuštění reportu
  htmllink=url Přechod na url -

  text=název - umožní zobrazit vlastní název, název je lokalizovatelný
  img=url na ikonu - pokud je zadáno, pak se před názvem zobrazí ikona
  tooltip = text tooltipu -  umožňuje zadat lokalizovatelný text, který se objeví v kontextové nápovědě po najetí myší

  Příklad:

  cat=cs-CZ::Úkoly 1~en-US::Tasks 1
  classdef=easytask.ukol|typeUrl=l|img=imagesdata/system/sum.png
  classdef=easytask.task|typeUrl=n|text=cs-CZ::Nový úkol~en-US::New task|img=imagesdata/system/plugin.png
  htmllink=http://www.objectgears.en|text=objectgears.eu

  Velikost obrázků

  Pro obrázky je možné nastavit konkrétní velikost v pixelech pomocí atributů imgwidthimgheight.

  classdef=easytask.ukol|typeUrl=l|img=imagesdata/system/sum.png|imgwidth=200|imgheight=100

  Parametry v URL

  Na konec příkazů můžete připojit řetězec, který se přidá na konec URL jako parametr.

  Příklad:

  classdef=easytask.task|typeUrl=n|text=cs-CZ::Nový úkol~en-US::New task|img=imagesdata/system/plugin.png|filter=all

  Styly

  Styly pro zobrazení jsou uloženy v souboru Module_Menu.css v adresáři modulu. Styly můžete změnit a projeví se u všech webpartů ze stejného modulu. Pokud chcete mít více barevných schémat, pak si modul nainstalujte do více adresářů. Pro každý adresář lze nastavit jiné styly.

  Dynamické nastavení

  Definici menu můžete nastavit napevno v konfiguraci webpartu. Definici, ale lze zadat dynamicky i na stránce pomocí vlastnosti DefinitionItems webpartu.

  function OnLoad()
  {
      OGWebParts['code_1'].DefinitionItems = 'cat=Praha|text=kategorie 1\nclassdef=easytask.ukol|typeUrl=l|img=imagesdata/system/sum.png';
  }

  Příklad vzhledu

  Příklad použití odkazů bez kategorií a skupin.

   

  Příklad s použitím čtyř skupin (velká tlačítka) a kategorií (červené nadpisy). Odkazy jsou členěny pod kategoriemi.

   

  Ukázka konfigurace webpartu.

   

×