1. Procesní vrstva

  Článek: AN0001811Aktualizováno:: 11.04.2020

  Pro oblast business procesů jsou v modelu IT vyhrazeny entity Skupina procesů (Process group), Proces (Process), Podproces (Subproces) a Procesní aktivita (Process activity), které jsou sdruženy v rodičovské entitě Všechny procesy (All processes). S touto entitou se pak pracuje např. v BIA dotazníku (BIA questionnaire).

  Až do úrovně subprocesu se sleduje vlastník daného procesu/prodprocesu/skupiny procesů (odkaz do entity Organizační struktura (Organization structure)) a RTO (Recovery Time Objective), který určuje, dokdy musí být daný proces obnoven.

  Skutečné procesní kroky, které jsou prováděny pracovníky nebo systémy jsou zachyceny v entitě Procesní aktivita. Na této úrovni také dochází k interakci uživatele s aplikacemi (Business Aplication instance). Z praktických důvodů se ale jednotlivé procesy často nerozpracovávají až na úroveň procesních aktivit a vazba na používané aplikace se sleduje na úrovni Procesů a Podprocesů.

   

  Před implementací by model měl být upraven dle konkrétní situace a potřeb každého zákazníka.

   

   

  Konfigurační databáze (CMDB) a proces Configuration management jsou představeny i na webu ObjectGears.

×