1. LicenceCreator

  Článek: AN0001795Aktualizováno:: 05.03.2023

  Tento nástroj slouží pro vytvoření licenčního souboru. Ten umožní provozovat systém ObjectGears pro více jak 25 uživatelů a na více webových serverech/nodech (pro jednu instanci).

  LicenceCreator je součástí Instalátoru.

  Formulář si pamatuje poslední použité číslo licence a poslední použité ID počítače. Klikněte na Načíst aktuální ID pro vygenerování nového licenčního soboru.

  Vytvoření Licenčního souboru

  Licenční soubor je soubor s názvem Licence.lic, který je umístěn v hlavním adresáři systému ObjectGears (adresář Web s aspx soubory). Licence je vázána na Licenční číslo a ID počítače.
  Licenční číslo je jedinečné pro každého zákazníka. Toto číslo jste dostali při zakoupení licence. Nikomu ho nesdělujte.
  ID počítače je jedinečné pro každý počítač. Pro jednu licenci můžete použít až 60 různých počítačů, na kterých lze provozovat systém ObjectGears.

  1) Spusťe nástroj LicenceCreator. Naleznete jej v instalačním balíčku.
  2) Zadejte vaše licenční číslo
  3) Vložte ID počítače, pro který chcete licenci vytvořit jedním ze dvou způsobů:
      a) kliknutím na tlačítko Načíst aktuální ID
      b) Ve webovém klientu na stránce MENU / Správa / Informace o aplikaci záložka Základní vlastnosti, pole ID serveru.
      Pokud chcete provozovat systém ObjectGears na více počítačích, pak ID počítačů za sebou oddělte čárkou.
  4) Klikněte na tlačítko Odeslat a vygenerovat licenci. Pokud je vše správně zadané a údaje jsou platné, pak budou údaje odeslány na server ObjectGears, tam bude vytvořen licenční soubor a vrácen na váš počítač.
  5) Uložte vygenerovaný licenční soubor na bezpečné místo.

  Licenční soubor můžete vygenerovat kdykoli chcete a to až pro 60 počítačů. Doporučujeme udržovat společný seznam ID počítačů pro celou firmu. Pak budete mít jen jeden licenční soubor pro všechny instance.
  Po zakoupení nové podpory je třeba přegenerovat licenční soubor, aby se aktualizoval čas, do kdy je možné ObjectGears aktualizovat na nové verze. Pokud se totiž pokusíte aktualizovat ObjectGears na novou verzi, na kterou již nemáte zakoupenou podporu a ObjectGears neběží v režimu FREE, dojde k jeho zablokování a vypsání chyby licence.

  Instalace licenčního souboru

  Pro instalaci licenčního souboru jej stačí nakopírovat do hlavního adresáře systému ObjectGears (adresář Web s aspx soubory) a vymazat cache nebo restartovat aplikační pool na IIS.

  Dále jej nakopírujte i k windows service do adresáře, kde jsou pro ni uloženy soubory.

  Načtení licence se projeví zobrazením názvu vaší společnosti dole na každé stránce. Další informace naleznete na stránce MENU / Správa / Informace o aplikaci záložka Základní vlastnosti pole Platnost licenčního klíče pro aktualizace do, Počet uživatelů: aktuální/maximum a ID serveru.

  Odinstalace licenčního souboru

  Smazáním licenčního souboru z adresáře ObjectGears dojde k přepnutí systému ObjectGears do licenčního modelu FREE. Pokud v tom okamžiku máte v databázi evidováno více než 25 uživatelů, dojde chybě licence a zablokování systému.

×