1. Active Directory modul pro Windows Powershell

    Článek: AN0001784Aktualizováno::

    Pro dotazování do Active Directory je třeba mít instalován Active Directory module for Windows Powershell.

    Modul se nachází v cestě C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\ActiveDirectory. Dokumentace k modulu včetně instalace je popsána na stránkách Microsoft:

    http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd378937(v=WS.10).aspx

×