1. Datový typ OG - ResponseContent

  Článek: AN0001745Aktualizováno::

  Objekt obsahuje textový výsledek z volání skriptu.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  string FileName Název výstupního souboru.
  string ContentType Content type souboru.
  byte[] ContentBytes Obsah souboru v bytech.
  string ContentText Obsah souboru ve formě stringu.
  bool IsSetEncoding Příznak zda bylo zadáno kódování.
  Encoding Encoding Zadané kódování odpovědi.

   

×