1. Datový typ OG - NotificationList

  Článek: AN0001732Aktualizováno:: 23.10.2021

  Objekt je seznam objektu Notification.

  Vlastnosti objektu

  Všechny funkce se vztahují k seznamu objektů nad nimiž je funkce volána.

  Název Popis
  NotificationList GetByModelId(int modelId, bool onlyWithoutLanguage) Funkce vrátí upozornění pro zadaný model. Při nastavené parametru onlyWithoutLanguage na TRUE jsou vráceny jen základní upozornění bez nastaveného jazyka.
  Notification GetByCode(string code) Funkce vrátí upozornění podle zadaného kódu.
  Notification GetByCodeLanguage(string code, int languageId) Funkce vrátí upozornění podle zadaného kódu a jazyka.
  Notification GetByCodeAndPersonLanguage(string code, Person person) Funkce vrátí upozornění podle kódu a dle nastaveného jazyka od uživatele.
  Pokud uživatel nemá nastaven jazyk, pak je vráceno výchozí upozornění bez jazyka.
  Notification this[string code] Funkce vrátí upozornění podle kódu.
  Notification GetDefaultByCode(int modelId, string code) Funkce vrátí upozornění podle modelu a kódu. Vrácené upozornění nemá nastaven jazyk - je použito výchozí upozornění pro zadaný kód.

   

×