1. Datový typ JSWebParts

  Článek: AN0001724Aktualizováno::

  Objekt slouží pro práci s webparty na stránce. Webpartům můžete nastavovat vlastnosti (dle typu webpartu), viditelnost atd.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  int Count Počet webpartů na stránce.
  void ShowAll() Metoda zobrazí všechny webparty na stránce.
  void HideAll() Metoda skryje všechny webparty na stránce.
  WebPartBase this[int index] Metoda vrátí webpart dle indexu. Index je počítán od 0 do Count - 1.
  WebPartBase this[string code] Metoda vrátí webpart dle kódu.

  Příklady

  Skrytí webpartu s kódem wp_sales:

  OGWebParts['wp_sales'].Visible = false;

  Nastavení vlastnosti info pro webpart detail:

  OGWebParts['wp_sales'].SetData( 'info', article);

  Skrytí všech webpartů:

  OGWebParts.HideAll();

×