1. Objekt skriptu OG.QueryString

  Článek: AN0001720Aktualizováno::

  Objekt zjednodušující práci s proměnnými z url.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  string GetString(string name) Funkce vrátí text.
  int? GetInt(string name) Funkce vrátí celé číslo.
  DateTime? GetDateTime(string name, string format) Funkce vrátí datum.
  Guid? GetGuid(string name) Funkce vrátí guid.
  bool Exist(string name) Funkce zjistí zda je v URL zadána proměnná name.
  string Query Funkce vrátí část Query z url (část za otazníkem).

  Parametr name je název proměnné v url. Pokud proměnná není zadána, je vráceno NULL.

  V případě, že hodnotu proměnné není možné konvertovat na daný datový typ, je také vráceno NULL.

×