1. Šablony záznamů

  Článek: AN0001647Aktualizováno::

  Šablony slouží pro rychlé vytvoření opakovaně vytvářených záznamů. Uživatel si připraví šablonu, ve které si nastaví požadované hodnoty do sloupců. Následně takto vyplněný záznam uloží jako šablonu. Později může tuto šablonu použít pro vytvoření nového záznamu, který lze upravit nebo rovnou uložit.

  Šablon si může uživatel vytvořit libovolné množství. Standardně je šablona dostupná jen uživateli, který ji vytvořil, ale IT vlastník může šablonu nastavit jako globální. Pak se bude tato šablona zobrazovat všem uživatelům.

  Povolení šablon

  Pro použití šablon je třeba nejprve na třídě šablony povolit pomocí volby Povolit šablony.

  Vytvoření šablony

  Pro vytvoření šablony je třeba mít na třídě šablony povolené.

  1) Zobrazte si nový záznam pro třídu.

  2) Nastavte hodnoty do sloupců dle potřeby.

  3) Na toolbaru najeďte na tlačítko Uložit, v zobrazeném menu klikněte na Uložit jako šablonu.

  4) Zadejte název nové šablony.

  Použití šablony

  1) V seznamu záznamů nebo v detailu záznamu najeďte myší na tlačítko Nový, v zobrazeném menu klikněte na název požadované šablony.

  2) Zobrazí se vám nový záznam s předvyplněnými hodnotami dle šablony.

  3) Nový záznam můžete nyní upravit nebo uložit tlačítkem Uložit.

  4) Pokud chcete šablonu jen upravit, pak najeďte myší na tlačítko Uložit, v zobrazeném menu klikněte na Uložit jako šablonu.

  5) V zobrazeném dialogu se zobrazí původní název šablony.

  6) Pro vytvoření nové šablony změňte nabídnutý název.

  Správa šablon

  Pod tlačítkem Nový se zobrazuje 10 šablon. Pokud má uživatel k dispozici více šablon, pak se k dalším dostane pomocí tlačítka operací na stránce (ozubené kolečko vpravo nahoře) a volby Šablony....

  Kliknutím na hodnotu ve sloupci ID si zobrazíte detail šablony.

  Kliknutím na text Nový vyvoříte nový záznam ve třídě s přednastavenou šablonou.

  Kliknutím na ikonu na konci řádku smažete celou šablonu.

  IT vlastník může změnou hodnoty ve sloupci Globální nastavit dostupnoust jen pro sebe nebo pro všechny uživatele.

  Detail šablony

  V detailu šablony se zobrazuje seznam hodnot pro jednotlivé sloupce. Hodnoty zde můžete zkontrolovat, ale nemůžete je změnit.

  Kliknutím na ikonu na konci řádku lze smazat nastavení pro jeden sloupec.

×