1. Dotaz z uložené procedury

  Článek: AN0001641Aktualizováno::

  V některých případech je složité získat data pomocí jednoho Select příkazu. Systém ObjectGears umožňuje načíst data i z uložené procedury. Postup je velmi jednoduchý. Stačí vytvořit uloženou proceduru, která splňuje níže popsané předpoklady.

  Procedura vytvoří dočasnou tabulku ##tmp, kterou naplní daty. Systém ObjectGears proceduru zavolá, načte záznamy z této tabulky a na závěr tabulku smaže.

  Postup vytvoření volání

  1. Vytvořte uloženou proceduru, která vytvoří dočasnou tabulku s názvem ##tmp. V proceduře libovolným způsobem získejte výsledná data a naplňte jimi tuto tabulku.

  CREATE PROCEDURE procedure_name
  AS
  BEGIN
  create table ##tmp
  (
    id int,
    code varchar(100),
    name varchar(100),
    [enabled] bit
  )

  insert into ##tmp
  SELECT id, code, name, [enabled] FROM mytable
  END

  2. V systému ObjectGears vytvořte nový dotaz a do definice SQL dotazu napište následující příkaz, kde procedure_name je název vaší uložené procedury:

  exec procedure_name

  Předání přihlášeného uživatele do uložené procedury

  V dotazu je možné použít proměnnou {{ loginuser.id }}, která při spuštění dotazu vrátí ID přihlášeného uživatele. Tuto hodnotu je možné předat i do uložené procedury. Stejným způsobem je možné předat i jiné parametry.

  Pro předání proveďte následující změny:

  1) Uložené proceduře přidejte jeden vstupní parametr. Jeho povinnost si určete podle toho, jak jej budete využívat (povinně či nepovinně):

  CREATE PROCEDURE procedure_name
    @userId int = null
  AS
  BEGIN
  create table ##tmp
  (
    id int,
    code varchar(100),
    name varchar(100),
    [enabled] bit
  )

  insert into ##tmp
    SELECT id, code, name, [enabled]
      FROM mytable
      Where @userId is null or ( @userId is not null and @userId = userColumn)
  END

  2) Do volání uložené procedury přidejte parametr:

  exec procedure_name {{ loginuser.id }}

×