1. Typ sloupce Guid

    Článek: AN0001614Aktualizováno::

    Tento typ slouží pro uložení globálního identifikátoru Guid.

    Vlastnosti 

    Název Popis
    Použít jako odkaz Určuje, zda má být hodnota atributu interpretována jako html odkaz.
    Formát odkazu Umožňuje definovat způsob sestavení odkazů z hodnoty atributu.
    Název okna pro odkaz Standardně se odkaz otevírá do stejného okna, ve kterém je zobrazena aktuální stránka. Při vyplnění tohot sloupce se odkaz otevře do jiného okna.
    Umožnit otevření odkazu v seznamu Po nastavení bude možné kliknout na text v seznamu záznamů.
    Vytvořit novou hodnotu Určuje, zda při otevření nového záznamu má být vyplněna hodnota globálního identifikátoru.

    Formát odkazu

    Určuje, zda hodnoty zadané do sloupce budou interpretovány jako celý odkaz nebo jen jeho část.

    Příklad:
    '{#}' - hodnota ze sloupce tvoří celý odkaz
    'http://www.company.com/index.aspx?text={#}' - hodnota ze sloupce tvoří jen část odkazu

    Text {#} je nahrazen hodnotou ze sloupce.

    Hodnota ve sloupci je výrazem, a tak je možné používat funkce jako např. Column a vložit tak do odkazu i hodnoty z jiných sloupců. Toto chování je zvlášť vhodné v dotazech, kde můžete vytvořit URL pro přechod na jinou stránku.

    Název okna pro odkaz

    Jako název můžete použít libovolný text nebo standardní názvy (HTML definice): 

    Název Popis
    _blank nové okno nebo nová záložka
    _top nejvyšší okno hierarchie rámů
    _parent nadřazený rám
    _self tentýž rám

     

×