1. Závorkový příkaz

  Článek: AN0001601Aktualizováno:: 25.10.2018

  Závorkové příkazy slouží k jednoduchému zadání příkazů do textu. Tyto příkazy jsou při zpracování (např. zobrazení) pomocí skriptu nahrazeny aktuální hodnotou. Příkazy jsou použity např: ve Znalostní bázi pro vložení info panelu. V textu je vložen jen text informačního hlášení a při zobrazení je nahrazen html tagem DIV a ostylován - viz obrázek níže.

  Formát příkazu

  Formát závorkového příkazu:

  {{prefix}}
  {{prefix,par1}}
  {{prefix,par1,par2}}

  Parametry par2 a par3 jsou nepovinné a nemusí se zadávat.

  Formát textového příkazu:

  Formát představuje text, ve které jsou znaky {0} až {4} parametry dle následující tabulky. Text vzniklý při nahrazení je výsledkem závorkového příkazu.

  Hodnota ve formátu Použitá hodnota
  {0} prefix ze závorkového příkazu
  {1} par1 ze závorkového příkazu
  {2} par2 ze závorkového příkazu
  {3} par3
  {4} par4

  Funkce skriptu pro provedení příkazu:

   text = OG.TextUtils.ReplaceBracketCommand( text, prefix, format, par3, par4);

  Parametr Popis
  text Text obsahující texty se závorkovými příkazy.
  prefix Prefix závorkovacího příkazu, který chcete zpracovat.
  format Formát pro převod parametrů do výsledného textu závorkovacího příkazu.
  par3 Parametr 3.
  par4 Parametr 4.

  Ve vstupním textu můžete mít více závorkovacích příkazů, které rozlišíte pomocí prefixu. Každý prefix pak můžete zpracovat jinak - viz dále v příkladu prefix info, error, warning.

  Příklad

  Textový příkaz:

  {{info,TIP: Nová verze systému ObjectGears obsahuje více webpartů.}}
  {{error,Na serveru XY je málo místa na disku.}}
  {{warning,Uživatel nedokončil kontroly.}}

  Výsledek při zobrazení:

  Skript pro provedení textového příkazu:

  V proměnné text je uložen text pro zobrazení. V proměnné formát je formát popisující, jak se má závorkový příkaz zobrazit.

  Následující příklad je použit pro zobrazení panelů v modelu Znalostní báze.

  var text = '...text s příkazy...';

  var format2 = '<div class="info">{1}</div>';
  text = OG.TextUtils.ReplaceBracketCommand( text, 'info', format2, null, null);

  format2 = '<div class="error">{1}</div>';
  text = OG.TextUtils.ReplaceBracketCommand( text, 'error', format2, null, null);

  format2 = '<div class="warning">{1}</div>';
  text = OG.TextUtils.ReplaceBracketCommand( text, 'warning', format2, null, null);

  Ignorování příkazu

  V případech, kdy potřebujete, aby se závorkový příkaz nevykonal, pak před první člen příkazu vložte znak zpětné lomítko "\". To způsobí, že následující znaky nebudou interpretovány jako příkaz, ale jako text k zobrazení.

  Tuto funkci použijte například ve Znalostní bázi, kdy chcete do stránky jako příklad pro uživatele zobrazit závorkový příkaz. Zadejte např.:

  Zobrazí se:

  {{warning,Uživatel nedokončil kontroly.}}

×