1. Fyzický model integrace

  Článek: AN0001593Aktualizováno::

  1. Odeslání emailu prostřednictvím SMTP serveru

  Systém ObjectGears odesílá emaily pomocí .NET funkcí. Umožňuje před odesláním uložit odesílaný email do databáze pro pozdější kontrolu. Zároveň je možné zasílat všechny odchozí emaily na skrytý email pro pozdější kontrolu, zda byl email opravdu odeslán. Tyto dva jednoduhé kontrolní mechanismy jsou osvědčené při řešení sporů, zda byl email odeslán či ne.

   

  2. Načtení emailu z mailboxu MS Exchange a uložení získaných dat do třídy ObjectGears

  Systém ObjectGears umožňuje čtení emailů z Microsoft Exchange serveru a jejich ukládání do databáze. Před vlastním uložením lze záznam pomocí skriptu upravit. Po uložení do třídy lze pomocí pravidel spustit workflow nebo skript a dále tak na vstupní email reagovat. Tuto funkcionalitu lze v případě potřeby obecně implementovat pro jakýkoliv email server.

   3. Událost v externím systému

  Externí systém může:

  1. Zavolat webovou službu ObjectGears
  2. Zavolat URL ObjectGears
  3. Číst API view ObjectGears
  4. Využít jinou formu databázové integrace

  3.1 - Volání webové služby OG

  Pomocí webových služeb můžete číst data ze tříd či dotazů. Do tříd můžete data vkládat, měnit je či mazat. Při těchto operacích jsou reflektována práva účtu, pod kterým je webová služba volána stejně jako v případě práce uživatele přes webové rozhraní aplikace - role, které jsou účtu přiřazeny a pozice účtu v organizačních strukturách.

  3.2 - Volání OG URL

  Pomocí URL můžete zobrazit libovolnou stránku systému. Pro datové stránky lze systém nastavit tak, že jsou přebírány hodnoty z URL a je jimi vyplněn detailní formulář. Tento scénář je vhodný pro proklik např. z emailu, kdy je v systému uživateli zobrazen a rovnou předvyplněn formulář. Uživateli pak stačí jen nastavit další informace nebo záznam uložit.

  Pomocí URL lze také zadat příkaz ke spuštění předem definovaného skriptu či vyvolat událost, která zajistí pokračování workflow, které čeká na tuto událost. Tyto události u workflow slouží k synchronizaci mezi více systémy.

  3.3 - Čtení API view

  Na úrovni databáze můžete data číst přímo z tabulek systému. Tyto tabulky jsou však pojmenovány interní konvencí, což je pro člověka nepřehledné. Také při ladění mezi vývojovou, testovací a produkční instancí se tyto názvy liší. Pro tyto účely existují API View, což jsou view postavené nad tabulkami systému, ale jsou pojmenovány názvy kódů tříd a sloupců. Tyto kódy jsou pak stejné ve všech instancích systému, což zvyšuje přenositelnost Vašich databázových rozšíření a integrací.

  3.4 - Další DB integrace

  Systém ObjectGears před Vámi nic neskrývá, a tak lze jednoduše provádět integraci i na úrovni databáze. Lze číst nebo zapisovat data do tabulek tříd (tabulky DataRow...), provádět replikaci tabulek mezi více instancemi systému, nastavit triggery v tabulkách atd.

  Při těchto rozšířeních je nutné dbát na nenarušení funkcionality systému.

  4. Událost v ObjectGears

  Uživatel může vyvolat zavolání externího systému nebo i další akce zobrazené na obrázku. Uživatel komunikuje s aplikačním serverem ObjectGears.

  Windows služba ObjectGears provádí pravidelná spouštění jobů, workflow a vyčítání mailů z mailboxů. Prostřednictvím jobů a workflow může windows služba číst a zapisovat na souborový systém, spouštět importy, exporty, volat webové služby, URL či externí .Net kód.

  Na tabulce ObjectGears může být umístěn trigger, který může vést k integraci na databázové úrovni.

   

  5. Dávková integrace

  Hromadná výměna dat může probíhat mezi:

  1. ObjectGears a souborovým systémem prostřednictím importů a exportů.
  2. ObjectGears a externím systémem (databází) prostřednictvím synchronizace na databázové úrovni.

   

×