1. Zakázání přístupu

  Článek: AN0001579Aktualizováno::

  Někdy se uživatelům nebo vývojářům podaří chybně spustit určitou operaci nebo skript, které způsobí nezamýšlené dopady. Další škody vzniknou, když uživatelé nebo okolní systémy začnou tato chybná data používat.
  Tomuto scénáři způsobenému chybou uživatele principelně nejde zabránit. Lze ale omezit následné škody. ObjectGears obsahuje dvě funkcionality, které slouží k rychlému omezení provozu.

  První funkcionalita je omezení přístupu uživatelům do systému ObjectGears jen na administrátory nebo vybrané uživatele. Zamezení přístupu běžnému uživateli je rychlé řešení problému ve chvíli, kdy zjistíte chybu. Uživatelé tak sice nemohou s daty pracovat, hlavní ale je, že vzniklá situaci se dále nezhoršuje. Jde o správnou volbu jako první rychlé řešení po vzniku uvedeného incidentu,.
  ObjectGears zůstává dostupné jen pro administrátory, kteří mohou pohodlně přes webové rozhraní zjistit, co se stalo a dále rozhodnout, zda je možné problém vyřešit ihned, nebo postačí vypnout postižené modely a ostatní ponechat v provozu.
  Pokud by problém mohli vyřešit konkrétní uživatelé, kteří ale nejsou administrátoři, můžete jim explicitně povolit přístup. Předtím je však informujte o vzniklé chybě a tom, co je třeba udělat. Po opravě chyby jedním kliknutím povolíte přístup všem uživatelům.

  Druhá funkcionalita souvisí s první, ale lze ji použít i samostatně. Jde o vypnutí integrací, které představují exporty, importy a joby. Vypnutím zabráníte přenosu chybných dat na další systémy.
  Pokud naleznete chybu, na integrační úrovni, pak nemusíte omezovat přístupy pro uživatele, ale jen pozastavíte integrace. Každý pokus o spuštění integračního importu, exportu nebo jobu skončí je pak odmítnut.
  Pro určení, který objekt je integrační, je u daných objektů volba Integrační .... Jeho nastavení právě způsobí nemožnost jeho spuštění při vypnutých integracích.

  Obě funkcionality jsou dostupné na stránce MENU / Správa / Systém / Informace o aplikaci, záložka Informace uživatelům.

  K dispozici máte volby Povolit integrační interface, Povolit přístup jen administrátorům a Povolit přístup uživatelům.

  Typické použití je pro následující případy:
  1) Zastavení provozní instance při nenadálé chybě, aby se prací uživatelů chyba dále nezhoršila.
  2) Zastavení provozní instance při nenadálé chybě, aby se spouštěním integračních interfaců chyba dále nešířila do okolních systémů.
  3) Po přenesení provozní databáze do jiného prostředí (např. do testu) je třeba před aktivováním instance zakázat přístup některým uživatelům a vypnout integrační interface, aby testovací instance nevolala provozní interface.

  Nastavení je možné provést nejen přes webové rozhraní, ale s pomocí administračního nástroje - tlačítko STOP ObjectGears.

×