1. Správa obrázků

  Článek: AN0001570Aktualizováno::

  Správa obrázků umožňuje spravovat obrázky, které jsou uloženy v adresáři ImagesData. Na tyto obrázky se uživatelé/administrátoři mohou odkazovat ve správě (model, třída, tlačítka...) a běžní uživatelé ve sloupci typu Obrázek.

  Pomocí správy obrázků můžete optimalizovat počet obrázků na disku smazáním těch nepoužívaných a při změně adresářové struktury přesunout odkazy na obrázky v novém umístění.

  Formulář v levém panelu zobrazí formou stromu strukturu adresáře ImagesData. Za názvem adresáře jsou tři čísla:

  1) počet použitých obrázků (adresáře s použitými obrázky jsou podbarveny zeleně)

  2) počet obrázků v konkrétním jednom adresáři

  3) počet obrázků v konkrétním adresáři a ve všech jemu podřízených adresářích

   

  Tlačítka na toolbaru

  Název Popis
  Znova načíst Znova načte adresářovou strukturu.
  Otevřít Otevře adresář, který je aktuálně vybrán, v Průzkumníku Windows.
  Smazat soubory Smaže z aktuálního adresáře všechny obrázky, které nejsou použité - tj. zeleně zvýrazněné obrázky nemaže.
  Přesun Otevře formulář pro přesun obrázků.

  Neexistující soubory

  Ve spodní části stromového zobrazení je položka Neexistující soubory. To jsou obrázky, pro které existuje odkaz v databázi, ale které neexistují na disku. Kliknutím na takový to soubor se v pravém panelu zobrazí seznam odkazů, kde je daný obrázek použit.

  Použité obrázky

  Formulář zobrazuje obrázky a názvy adresářů podbarveně zeleně, pokud je daný obrázek použit v datech - tj. někde ve správě nebo v některé ze tříd ve sloupci typu Obrázek ze serveru. Kliknutím na daný obrázek se v pravém panelu zobrazí seznam odkazů na webu. Kliknutím na odkaz si zobrazíte daný objekt správy nebo záznam ve třídě, kde je obrázek použit.

  Přesun obrázků

  Formulář umožňuje přesun obrázků jak na disku tak i v datech. Přesun je možné spustit jen s vybraným adresářem nebo i konkrétním souborem. Přesun slouží ke změně struktury obrázků na disku.

  Přesun lze provést několika způsoby:

  • Přesun do nové složky - přesune obrázky do nové složky
  • Zkopírovat do nové složky - zkopíruje obrázky do nové složky - obrázky tak budou v původní a zároveň v nové složce
  • Nepřesouvat - s obrázky na disku se nebude manipulovat

   Volbou Změnit odkaz v datech na novou složku zajistíte okamžitou změnu cesty k obrázku v datech. Po změně cesty v datech tak můžete původní obrázky smazat.

   

×