1. Oprávnění objektů

  Článek: AN0001558Aktualizováno:: 04.12.2018

  Na této stránce je popsána oprávnění, která lze přidělit u jednotlivých typů objektů ObjectGears. Tato oprávnění jsou přidělována IT vlastníkem (u objektů náležejících konkrétnímu modelu) nebo Administrátorem (objekty na úrovni instance ObjectGears nepatřící do konkrétního modelu).

  Objekt Třída

  Oprávnění Stránky
  Čtení data Datas
    DataDetail
    DataArchiveDetail
  Vkládání dat DataDetail
  Změna dat DataDetail
  Mazání dat Datas
    DataDetail
  Hromadná změna dat Datas
  Hromadné smazání dat Datas

  Objekt Dotaz 

  Oprávnění Stránky
  Čtení dat Datas
    DataDetail

  Objekt Stránka 

  Oprávnění
  Zobrazit

  Objekt Import 

  Oprávnění
  Zobrazit log
  Spustit import

  Objekt Export  

  Oprávnění
  Zobrazit log
  Spustit export

  Objekt Workflow 

  Oprávnění
  Zobrazit workflow
  Spustit workflow
  Spravovat workflow

  Objekt Job 

  Oprávnění Stránka
  Zobrazit log JobDetail
    JobRuns
    JobLog
  Spustit job  

  Objekt Spouštěný skript 

  Oprávnění
  Spustit

  Objekt Schéma 

  Oprávnění
  Zobrazit (bez ohledu na práva ke třídám)

  Objekt Tlačítko 

  Oprávnění
  Zobrazit

   

×