Nápověda systému ObjectGears

           
Forum   ObjectGears (Verze: 1.7.1.0)

Error log

Na této stránce je zobrazen přehled chyb, které se v aplikaci vyskytly a byly zaevidovány. Pokud se během 5 minut vyskytne více jak 10 stejných chyb, pak se do logu zapíše pouze prvních deset chyb a další se evidují v cache. Počet chyb v cache se zapíše do logu nejdříve po pěti minutách od výskytu poslední zalogované chyby a to ve chvíli, kdy dochází k dalšímu zápisu do logu. Počet chyb v cache se zapíše k poslednímu výskytu chyby do sloupce Opakováno. Toto chování platí pouze pro chyby, ne informace nebo události.

 

Rychlý filtr

 • Slouží k filtrování chyb dle data vzniku (chyby vzniklé v zadané datum nebo později), uživatele, který je vyvolal, stránky, na které se vyskytly a textu, který obsahují.
 • V poli Id lze použít pomlčku pro určení, které záznamy mají být vyhledány.
  Příklad:
  • -100    -vyhledá záznamy s ID do 100 včetně
  • 100-120    - vyhledá záznamy s ID 100-120 včetně
  • 100-    - vyhledá záznamy s ID 100 a větší

Nastavení seznamu chyb

 • Zobrazit sloupec Stack Trace - Zobrazí v seznamu chyb i sloupec Stack Trace.

Grid - seznam chyb

- Informace
- Chyba
- Událost (např. start aplikace)

 • Id - Identifikátor chyby.
 • Datum - Datum a čas vzniku chyby.
 • Uživatel - Uživatel, který chybu vyvolal. Klik na uživatele vede na stránku s logem přístupů uživatele.
 • Stránka - Stránka, na níž chyba vznikla.
 • Popis chyby - Popis chyby, která nastala.
 • Stack trace - Informace ze Stack trace. Zobrazuje se pouze po zaškrtnutí checkboxu Zobrazit sloupec Stack Trace
 • Verze aplikace - Verze aplikace, v době vzniku chyby.
 • Odesláno na - Emailová adresa, kam byla informace o vzniklé chybě odeslána.
 • Zdroj - Zdroj chyby (odkaz na objekt ObjectGears).
 • Modul - Informace o modulu, v němž chyba vznikla.
 • Opakováno - Počet chyb, ke kterým došlo v definovaném období.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace