ObjectGears Help

           
Forum   ObjectGears (Version: 1.7.1.0)

Objekt skriptu Encoding

Objekt nabízí funkce pro práci s kódováním.

Funkce scriptu

 

Název Popis
Encoding GetASCII() Vrátí kódování ASCII.
Encoding GetUnicode() Vrátí kódování Unicode.
Encoding GetUTF8() Vrátí kódování UTF8.
Encoding GetByCodePage(int codePage) Vrátí kódování podle zadané kódové stránky.
Encoding GetByName(string name) Vrátí kódování podle zadaného názvu.
EncodingInfo[] GetAll() Vrátí senzam kódování všech dostupných kódování..

Volání objektu

OG.Encoding

This website is using cookies files to provide services and analyse visits. You agree with that by using this website.     Further information